Infeksjonsforebyggende tannbehandling for ICD-pasienter og stønadspunkt 4

Tannpleierforeningen videreformidler informasjon fra Helsedirektoratet om stønadspunkt 4; infeksjonsforebyggende tannbehandling i folketrygdens regelverk for stønad til tannbehandling og forespørsel om presisering fra LHL.

Brev om infeksjonsforebyggende tannbehandling for ICD-pasienter fra LHL

ICD-pasienter: Pasienter som har opplevd hjertestans eller personer som har eller kan utvikle farlig hjerterytme kan ha behov for en implanterbar hjertestarter, også kjent som «ICD» (fra «implantable cardioverter defibrillator»). Disse hjertestarterne opereres inn i brystet og regulerer hjerterytmen dersom den slår for fort eller uregelmessig. Kontinuerlig overvåkning takket være implantatet sørger for at farlige hjerterytmer oppdages og stanses i tide.

Helsedirektoratet viser til brev fra LHL, som gjelder stønadspunkt 4; Infeksjonsforebyggende tannbehandling i folketrygdens regelverk for stønad til tannbehandling.  

Tidligere inneholdt regelverket en uttømmende liste over tilstander som kunne stønad til tannbehandling fra folketrygden ifm. infeksjonsforebyggende tannbehandling.  
Denne ble fjernet, fordi det å ha en uttømmende liste var uhensiktsmessig ettersom det ekskluderte en del pasienter, som av andre årsaker enn de tilstander som stod på listen, fra stønad – selv om de oppfylte kriteriene.

Regelverket for stønad til tannbehandling gir hjemmel for stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for pasienten.

Såfremt pasienten har en tilstand som beskrevet over, må følgende momenter være oppfylt om stønad kan gis:

  • pasientens tilstand og risikovurdering av infeksjonsspredning skal være dokumentert skriftlig ved erklæring fra en lege/sykehusavdeling før den infeksjonsforebyggende behandlingen igangsettes.
  • tannlegen/tannpleieren er ansvarlig for at den behandlingen som det gis stønad til, er en behandling som hindrer en alvorlig og livstruende infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munnhulen.
     

Om pasienter med ICD oppfyller disse kriteriene, vil de kunne få stønad til tannbehandling innenfor rammene av regelverket.  

Helfo

Andre innlegg