IFDH artikkel om evidensbasert anbefalinger

IFDH (Internasjonal Federation of Dental Hygienists) har de siste årene gjennomført flere undersøkelser blant tannpleiere i medlemslandene. Denne artikkelen oppsummerer funn fra disse.

Den anerkjenner tannpleiere som eksperter på forebygging og deres muligheter for å gjøre en forskjell for bedre oral helse for befolkningen.

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om