Global oralt health summit 2023

Lørdag 4. november arrangerte IFDH det tredje digitale Oral Health Summit. Over 600 deltagere var påmeldt fra over 30 land.

Tema i år var «Motivation, Inspiration & Guiding Actions for Dental Hygienists» og hadde tema som WHO sin Global Oral Health Action plan, bærekraft og flere tannpleiere fra forskjellige land holdt innlegg om prosjekter fra sine land.

Norge var representert ved spesialtannpleier Cecilie Y Robertson. Hun holdt innlegg om samarbeid mellom tannhelsetjenesten og helsestasjoner. Tannpleierforeningen er stolte over at også prosjekt i Norge presenteres i internasjonal sammenheng.

Andre innlegg