Åpning av forhandlingane i KS

I dag presenterte hovudorganisasjonane Unio, LO, Akademikerne og YS sine krav overfor KS (Kommunenes sentralforbund) i vårens hovedoppgjer. Unio krev reallønnsvekst med generelt tillegg til alle, men prioritering av dei med lengst utdanning og ansiennitet. Unio krev også at partane kan lokalt forhandle om endra løn ved gjennomføring av relevant etter- og vidareutdanning i tillegg til krav om nye eller endra stillingskodar mm. Høgtidleg stund i KS-bygget med delegasjonen frå Unio ved eitt av borda.

Andre innlegg