Introduksjonsmøte med Unio

Arbeidet med å bli et selvstendig forbund fortsetter. I dag hadde tannpleierforeningen møte med Unio i deres lokaler i Stortingsgata 2.

Sekretariatsleder i Unio,  Jon-Olav Bjergene ledet møtet. 

Fra Unio presenterte Elin-Karin Flagtvedt arbeidet som gjøres med høyere verdsetting av kunnskap, kompetanse og ansvar. Hun deltar blandt annet i Unio sin arbeidsgruppe for høyere utdanning og forskning som møtes 4-5 ganger i året. 

Leder Ragnhild Lied kom innom for å gjøre seg mer kjent med Tannpleierforeningen.

Det er stor aktivitet i Unio og Tannpleierforeningen for tiden i forbindelse med hovedoppgjør i år. Seniorrådgiver Andrea Mandt , stakk innom i møtet for å presenterte arbeid i tariffområdene. Hovedoppgjøret var også årsak til at noen fra Unio var forhindret i å møte.

Seniorrådgiver Geir Lyngstad Strøm presenterte kontaktgruppe for inkluderende arbeidsliv (IA) og arbeidsmiljø, der fagansvarlig Gry Jakhelln allerede er inne og har deltatt i møter.

Kommunikasjonssjef Hedvig Bjørgum fortalte om arbeidet som gjøres for at Unio sine meninger skal bli hørt, forberedelser som gjøres til kommunikasjon i forbindelse med lønnsoppgjøret, Arendalsuka. 

Tannpleierforeningen var representert ved Hilde Aga, Linda Ludmann, Gry Jakhelln, Ann-Elin Instebø, Jonill Engesæter og styremedlem Anne-Mai Nilssen.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.