Bo trygt hjemme-reformen

25. august 2022 deltok fagansvarlig Gry Jakhelln på innspillsmøte til Bo trygt hjemme-reformen på Hamar. Tema for dette møtet var «Kompetente og myndiggjorte medarbeidere». Det var lagt opp til 4 innspillsmøter rundt om i landet med forskjellige tema. Innspillene fra møtene skal være underlag for ny Stortingsmelding våren 2023. Nå foreligger rapporten som oppsummerer alle innspill som kom i løpet av møtene. Rapporten sier at resultatene peker på tre grunnleggende brukerbehov som bør ivaretas:

  • En tilhørighet til lokalsamfunnet
  • God oversikt over hva som bør gjøres, og hvordan
  • Å føle seg nyttig for andre mennesker

Resultatene viser også at det er særlig fem utfor­dringer som det er sentralt at reformen ivaretar for at flere skal bo hjemme lenger:

• Lokalsamfunnenes infrastruktur, planleg­ging og organisering er et hinder
• Aldersfiendtlig boligmasse og boligmarked
• Tjenestene samskapes ikke i stor nok grad med de eldre og deres pårørende
• Behov for ny kompetanse og nye samarbeid
• Vi må vekke eldrekraften

For hver av disse utfordringene redegjør vi i notatet for et utvalg anbefalinger til reformen, samt sitater og eksempler fra deltakerne.

Statssekretær Ellen Rønning -Arnesen ved oppstart av innspillsmøtet

Ønsker du å lese hele rapporten trykker du på knappen under.

Andre innlegg