Avslutning for kull fire ved USN

Tannpleierforeningen ved leder Hilde Aga og fagansvarlig Gry Jakhelln deltok på avslutning for fjerde avgangskull for videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid ved USN.

Enda flere tannpleiere med videreutdanning gir nødvendig kompetanse til tannhelsetjenesten. Dette kommer befolkningen tilgode og vil være en pådriver i å endre fokus til et mer helsefremmende tjeneste.  Tannpleierforeningen har vært pådriver til etablering av videreutdanningen. Den gir tannpleiere økt mulighet mulighet til å jobbe i tråd med politikernes og myndighetenes etterspørsel etter mer helsefremmende og forebyggende tjenester slik også tannhelsetjenestens samfunnsoppdrag er. 

Studenter tilstede var:

Mariam Asadi, Liv Eigeland, Kristin Lund Forren, Kamilla, Blomberg Grov, Bodil Høgstøyl, Sarune Lipskyte, Feride Memedi, Solin Shoresh-Ramberg og Tyri Thorvaldsen.

Tre studenter fulgte undervisningen digitalt denne dagen.

Andre innlegg

Årets fagkonferanse er historie og Tannpleierforeningen vil takke til alle som bidro. Se noen av bildene fra konferansen.