Unio – Norsk Tannpleierforenings nye hovedorganisasjon

For å illustrere forskjellen av å være Norsk Tannpleierforening i Unio med Norsk Tannpleierforening i Delta/YS, er denne informasjonen sendt til alle medlemmer:

Nå:                     Før:

Overgang til ny hovedorganisasjon for Norsk Tannpleierforening, betyr at: 

  • Unio er NTpF sin hovedorganisasjon.
  • Under hovedorganisasjonen Unio, er Norsk Tannpleierforening.
  • I Unio er vi sammen med andre forbund som for eksempel Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Ergoterapeutforbundet.

Fra 01.01.2022 er Tannpleierforeningen en selvstendig forening med selvstendig forhandlingsrett, og Tannpleierforeningen er nå en arbeidstakerorganisasjon som jobber med fag, og lønns- og arbeidsforhold. 

  • Du skal nå rette alle spørsmålene direkte til Tannpleierforeningen, også spørsmål du tidligere rettet til regionskontorene i Delta, eller til rådgivningstjenesten Delta Direkte.
  • Du får svar på spørsmål om lønn- og arbeidsforhold og fag på et sted.
  • Unio har ingen direkte kontakt med medlemmer i forbundene/foreningene sine.

Tidligere var YS hovedorganisasjon og Delta, Parat, Skolelederforbundet og andre, er organisert under YS.NTpF var kun en yrkesorganisasjon i Delta. Det var Delta som forhandlet lønns- og arbeidsforhold for tannpleierne og 19 andre yrkesorganisasjoner.

Forhåndsvisning av bilde

Andre innlegg