Strategiseminar ved Odontologisk fakultet i Oslo

Tannpleierforeningen var invitert til å komme med innspill til strategiprosess for Odontologisk fakultet i Oslo tirsdag 3. mai.

Hilde Aga og Gry Jakhelln representerte foreningen denne dagen.
Vi holdt innlegg og deltok i gruppearbeid.

Les mer på UiO sitt innlegg om seminaret

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om