Strategiseminar ved Odontologisk fakultet i Oslo

Tannpleierforeningen var invitert til å komme med innspill til strategiprosess for Odontologisk fakultet i Oslo tirsdag 3. mai.

Hilde Aga og Gry Jakhelln representerte foreningen denne dagen.
Vi holdt innlegg og deltok i gruppearbeid.

Les mer på UiO sitt innlegg om seminaret

Andre innlegg

Rapport fra innspillsmøtene til reformen i høst er klar. Rapporten oppsummerer analyser innspillene fra fire regionale dialogmøter i gjennomført i