Strategiseminar ved Odontologisk fakultet i Oslo

Tannpleierforeningen var invitert til å komme med innspill til strategiprosess for Odontologisk fakultet i Oslo tirsdag 3. mai.

Hilde Aga og Gry Jakhelln representerte foreningen denne dagen.
Vi holdt innlegg og deltok i gruppearbeid.

Les mer på UiO sitt innlegg om seminaret

Andre innlegg

I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine