Presisering av stønadspunkt 1, sjelden medisinsk tilstand


Helsedirektoratet har fra 1. april presisert at stønadspunkt 1, sjelden medisinsk tilstand, er å forstå som medfødte enkeltdiagnoser. Presiseringen er kun språklig og innebærer ingen praktisk endring for deg som er tannlege eller tannpleier, da alle tilstandene på SMT-lista i dag er medfødte.

Les mer om stønadspunktene på helfo.no.

Helfo

Andre innlegg

I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine