Presisering av stønadspunkt 1, sjelden medisinsk tilstand


Helsedirektoratet har fra 1. april presisert at stønadspunkt 1, sjelden medisinsk tilstand, er å forstå som medfødte enkeltdiagnoser. Presiseringen er kun språklig og innebærer ingen praktisk endring for deg som er tannlege eller tannpleier, da alle tilstandene på SMT-lista i dag er medfødte.

Les mer om stønadspunktene på helfo.no.

Helfo

Andre innlegg