NRK folkeopplysningen om tannleger

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet.

Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse.

I programmet kommer det fram mye bra. Hovedfokus var unødig tannbehandling med nyttige kommentarer av fagmennesker som understreket bl a nødvendigheten av individuell vurdering av innkallingsbehov.

NTpF mener det er for mange tannleger i Norge i forhold til behandlingsbehov i folket. Foreningen mener fokuset på forebyggende behandling må økes, og det er flere tannpleiere folket har behov for.

Tannpleierforeningen ønsker med dette innspillet til NRK og Andreas Wahl, å vise til at foreningen generelt, savner omtale av tannpleieryrket i sammenhenger der tannbehandling og munnhelse, er tema i NRK. Tannpleieren tar røntgenbilder, stiller diagnoser, renser og polerer, og er i dialog med pasienten om hva pasienten selv kan gjøre for å unngå sykdom i munnen. Dersom pasientene har behandlingsbehov utover tannpleierens kompetanse, blir pasienten henvist videre til tannlege. Målet er å bidra til økt brukermedvirkning og pasientens egeninnsats for ivareta munnhelsen. Det gir en bærekraftig helsetjeneste med riktig bruk av samfunnets totale ressurser.

Venleg helsing

Hilde Aga

Ledar Norsk Tannpleierforening

Andre innlegg