Lønnsoppgjøret i KS og Stat 2023 i havn

NTpF kom i havn med årets mellomoppgjør i kommunesektoren med et resultat på 5,4 %.Årets oppgjør i sikrer reallønnsvekst, har en tydelig lavtlønnsprofil og en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Ikke minst viser oppgjøret tydelig at frontfaget ikke kan, og ikke skal fungere som et tak for offentlig sektor.I staten landet rammen på det samme som frontfaget, 5,2 %

Vedlegg til protokoll – mellomoppgjøret 2023

Protokoll KS – mellomoppgjøret 2023

Les også på Unio nettside om oppgjøret her

Unio krevde reallønnsvekst, at oppgjøret skulle ligge over frontfaget og en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Alle disse tre kravene har vi fått gjennomslag for, sier Handal.

Andre innlegg

Årets fagkonferanse er historie og Tannpleierforeningen vil takke til alle som bidro. Se noen av bildene fra konferansen.