Innspill til Statsbudsjettet 2023

Unio har gitt sine kommentarar til statsbudsjettet. Dei ulike helseforbunda i Unio gav felles innspel til dette dokumentet. Tannpleierforeininga har fått med det meste av det foreininga spelte inn på området Helse og omsorg så tannhelse har fått sin plass i kommentarane.

Unios notatserie nr 4 2022 Unios kommentarer til statsbudsjettet 2023

Andre innlegg