Hovedavtaleforhandlinger

I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine krav til endringer i gjeldene Hovedavtale.
Forhandlingene skal avsluttes 7.12.

Styrking av tillitsvalgtarbeidet

Unios utgangspunkt er at det å ha tillitsvalgte er en helt nødvendig forutsetning for at partsamarbeidet skal fungere godt.

For de mindre forbundene i Unio, er det viktig at de sikres rett til representasjon fra egen organisasjon i forhandlinger og at de skal kunne utpekes som tillitsvalgte på arbeidsplasser de bare har ett medlem. Dette har noen steder vært vanskelig å få til.

Andre innlegg