Tannstikka 02/2020

Koronakrisen

Flere tannpleiere til forskning

Erosjoner og surt slikkeri

Forebygging prioriteres i Sverige