Tannstikka 01/23

Fagkonferansen i Trondheim 2023

Landsmøtet med valg av ny leder og styre

Sukkeravgift virker

Tannpleiere kan avdekke vold