Enighet lønnsoppgjøret i Oslo

Det blir ingen streik i Oslo kommune. Etter å ha meklet et halvt døgn på overtid kom partene til enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune.

– Vi har sikret økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, noe som var hovedmålet vårt i årets lønnsoppgjør. Vi er fornøyde med at man snudd lavtlønnsprofilen som har vært de siste årene i Oslo kommune. I tillegg har vi fått gjennomslag for en betydelig bedre lønnsmessig uttelling for ubekvem arbeidstid, sier forhandlingsleder Marianne Lange Krogh i Unio Oslo kommune.

I tillegg til lønnstillegg på lønnstabell ble det avsatt penger til lokal pott, noe Unio ikke fremmet krav om.

Slik ble det økonomiske reultatet

  • Rammen for årets oppgjør er på 5,2 prosent, det samme som ble avtalt i frontfaget. Beregnet prisvekst i 2024 er på 4,1 prosent.
  • Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 3,7, prosent, med minimum kr. 20.0

Det betyr:

  • Alle som har opp til lønnstrinn 30 og tjener inntil kr 535.000, får et tillegg på kr 20.000
  • Alle som ligger på lønnstrinn 31 og høyere, får et tillegg på 3,7 prosent. Det betyr de fleste av våre medlemmer får et lønnstillegg mellom kr. 20 000 – kr. 28.000
  • Lønnstilleggene gjelder fra 1. mai 2024. Se ny lønnstabell i protokollen
  • I tillegg til de sentrale tilleggene er det avtalt å avsette 1,3 prosent til lokale forhandlinger, med virkningsdato 1. juli 2024.
  • Det betyr at ca. 2 av 3 av våre medlemmer kan få ett lønnstrinn som tilsvarer gjennomsnittlig kr. 11.000

Unio har også forbedret kompetansebestemmelsen som styrker muligheten for å se kompetanseutvikling i sammenheng med lønnsutvikling. Mulighetene for permisjon med lønn ved etter- og videreutdanning er også styrket.

Kilde: Unio

Andre innlegg