Avklaring – influensavaksinasjon av tannhelsepersonell

Til ledere i tannhelsetjenesten

Vi har mottatt henvendelser fra tannhelsetjenesten som opplever at de ikke blir prioritert av kommunene når det gjelder bestilling og administrering av influensavaksine.

Vi håper denne avklaringen kan være til hjelp for tannhelsetjenesten, ikke bare i år, men også for årene fremover når det gjelder prioritering av tannhelsepersonell ifm. vaksinering:

Helse- og omsorgstjenesten favner også tannhelsetjenesten etter definisjonen i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 d– den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester.

Med utgangspunkt i informasjonsbrevene fra FHI (ref. 20/15573-113) og Helsedirektoratet (ref. 21/39443-2) om influensavaksinasjon for sesongen 2021/2022, og avklaringer internt i Helsedirektoratet ved avd. helserett og med FHI ved avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg, gjelder følgende:

  • Tannhelsepersonell (og andre ansatte) i kontakt med pasienter i behandling tilhører målgruppene for vaksinering
  • Fylkeskommunene som arbeidsgivere har en plikt til å informere om å tilby gratis vaksinering av tannhelsepersonell eller andre ansatte som er i nærkontakt med pasienter
  • Fylkeskommunene som arbeidsgivere har anledning til å bestille gratis vaksinedoser til ansatte i målgruppene
  • Kommunen må huske å bestille vaksinedoser også til tannhelsepersonell i privat tannhelsetjenesten som jobber i kommunen.Ev. kan tannhelsepersonell i privat tannhelsetjeneste ved sin bedriftshelsetjeneste bestille vaksine fra FHI og oppgi at det skal brukes til målgruppevaksinering.

Hvordan kommunene, fylkeskommunene og privat tannhelsetjeneste vil samarbeide og organisere innmelding av behov for antall doser, bestilling av doser og administrering av selve vaksineringen, avgjøres lokalt.

MVH,  Helsedirektoratet

Brev til kommunene fra Helsedirektoratet ang. influensavaksinering 2021/2022

Informasjonsbrev om influensavaksinasjon 2021/2022

Andre innlegg

Blodad tand podkast er Sveriges første og største odontologiske podkast, og de har sluppet 64 episoder siden starten i 2016
Det er til tannpleier som har utmerket seg spesielt med å etablere og stake ut ny karrierevei for yrkesgruppa. Kari