Stopptober

Stopptober er en 28-dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt. Målet med Stopptober Målet med Stopptober er å motivere dem som røyker og snuser til å gjøre et slutteforsøk i oktober og klare seg gjennom 28 dager. Dersom man kommer […]

Symposium/webinar -Dental fear and anxiety

Det arrangeres symposium innen tannbehandlingsangst i København. Flere fagfolk fra UiO bidrar med sin kompetanse. Dental fears and anxiety - from child to adult How to prevent and manage it. Dental Trauma Guide invites our colleagues from all over the world to join us in Copenhagen at this year’s symposium. You will meet leading experts […]

Norsk Tannpleierforening avd. Vestland

Heldagskurs fysisk og over Teams Tema: Autisme -Hvordan kan tannhelsepersonell møte pasienter med autismespekterdiagnoser? Foredragsholder Hedvig Hjertaker, tannpleier med master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi Tannbehandlingsangst Om pasienter sin opplevelse av smerte hvordan kan pasienter unngå brekninger? Hvordan møte redde pasienter? Foredragsholder pedodontist Maren Lillehaug Agdal   Medlemmer i lokalavdelingen får e-post med nærmere info.

TkØ- Hvordan møte den redde pasienten?

Kurset "Hvordan møte den redde pasienten" er rettet mot tannleger, tannpleier og tannhelsesekretærer. Dato: Torsdag 27. oktober, kl. 10:00-14:00. Kursholdere er Pia Gjessing, tannlege TOO og Marita Gjengstø, tannlege TOO. Program og påmeldingsskjema Frist: 20. oktober

Unios Verneombudskonferanse

For 10. år på rad er Unio glade for kunne invitere verneombud og hovedverneombud til to dagers verneombudskonferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombudsrollen.Nærmere info kommer  fra tillitsvalgtapparatet i Norsk Tannpleierforening12/09/22: Påmeldingen til konferansen er nå åpen.   Unio sin side om verneombudskonferanse

NTFs landsmøte og Nordental

Nova Spektum, Lillestrøm Lillestrøm

Påmeldingen er åpnet og fagprogrammet er klart . Foredragene er markert med enten "Tannleger" eller "Tannhelsesekretærer" som tiltenkt målgruppe. Ingen av foredragene er spesifikt tilrettelagt tannpleiere og tannteknikere som målgruppe, men både tannpleiere og tannteknikere er likevel hjertelig velkomne som deltakere, og står fritt til å delta på alle foredrag, uavhengig av målgruppen som er […]

Tillitsvalgtsamling og lokalleder samling

Oslo

Agenda dag 2 vil være felles for  Lokalledere, hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte i fylkene. I fellesskap vil vi vurdere områder disse kan jobbe sammen på. Dette er del av arbeidet med å styrke Tannpleierforeningen og jobben vi gjør overfor medlemmene.   Mer informasjon kommer når datoen nærmer seg.

TkØ- Behandling av leppe-kjeve-ganespalte

Kurset "Behandling av leppe-kjeve-ganespalte - et teamarbeid" er rettet mot tannleger og tannpleiere eller andre som er spesielt interesserte. Dato: Onsdag 9. november, kl. 10:00-14:00. Kursholder er Marianne Lofstad, spesialist i protetikk.

Kurs i oralmotorikk på TAKO-senteret

Lovisenberg Diakonale sykehus Lovisenberggata 21 G,Oslo

Oralmotorisk team ved TAKO-senteret inviterer til kurs i oralmotorikk 14. og 15. november i år. Spennende temaer som orale uvaner, biteatferd og tanngnissing er noe av det som vil få oppmerksomhet. Se program for dagen og meld deg på!  ​​Målgruppe for arrangementet er fagpersoner som jobber med barn og voksne med munnmotoriske vansker. Basiskurs: ​Seminaret vil gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om oral […]