Strategiverksted for Odontologisk fakultet, Universitet i Oslo

Odontologisk fakultet, Oslo

Det odontologiske fakultet arbeider med å utforme en strategisk plan for neste tiårsperiode. Strategien vil legge føringer for de retningsvalg og prioriteringer som fakultetet gjør i perioden. For å sikre at fakultetet oppfyller samfunnsoppdraget for en profesjon i utvikling, er det viktig for oss å få innspill fra sentrale aktører som er berørt av, eller […]