Svenske TandhygienistDagarna 2025

Malmø

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen de både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagarna med föreläsningar, aktuellt vetenskapligt program, dentalutställning och ett högklassigt socialt program. TandhygienistDagarna 2025 vil være i Malmø TandhygienistDagarna annonseras fortlöpande i TandhygienistTidningen, på Facebook och här på tandhygienistdagarna.se. Mer informasjon på Sveriges Tandhygienistförening Tandhygienistforening/tandhygienistdagar/tandhygienistdagarna-2024/