Samfunnsodontologisk forum 2024

Kristiansand

Velkommen til en av de viktigste møteplasser for alle som er opptatt av tannhelsetjenesten i Norge.Årets samfunnsodontologisk forum har som mål å bidra til at tannhelsen finner sin plass innen folkehelsen.