Webinar: Erosjoner- en oppdatering

Digitalt

NTpF arrangerer i samarbeid med Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, NIOM,  digitalt kurs for medlemmer.Tid: Onsdag 23 november kl. 18.00-20.30Tema:Erosjoner- en oppdateringDiagnostikk-risikoindikatorer og behandling Kurset tar for seg diagnostiske verktøy av dentale erosjoner som kan anvendes ved en klinisk undersøkelse. Videre gjennomgås årsaksfaktorene som kan forårsake slike skader. Og hvordan behandler man syreskader når de først […]

kr350