Henvisning til kjeveortoped -elektroniske henvisninger

Informasjon fra Helsedirektoratet 08.12.22

For kjeveortopedisk behandling (tannregulering) som utføres med stønad fra folketrygden er det etter gjeldende regelverk ett absolutt krav at henvisning fra almenntannlege/tannpleier foreligger før behandlingen hos kjeveortoped kan starte.Ifølge regelverket er henvisende behandler ansvarlig for at korrekt henvisningsskjema (bokmål/nynorsk)  er benyttet, mens kjeveortopeden er ansvarlig for at behandling og innsending av stønadskrav ikke igangsettes før korrekt henvisning foreligger.

Helsedirektoratet, sammen med Helfo, arbeider målrettet med både etterlevelse av regelverket og etterkontroller for å sikre rett ytelse til den enkelte samt for å følge opp og kontrollere tjenester, ytelser og utbetalinger. Fra vår side er det viktig at forvaltningen utfører sine oppgaver i samsvar med gjeldende lover/regler og at ressursbruken er effektiv.Digital samhandling er ett virkemiddel for å få til effektiv ressursbruk, både for pasienter, behandlere og forvaltning, og derfor er arbeidet med elektroniske henvisninger/kjeveortopedi svært viktig.

Helsedirektoratet har derfor organisert arbeidet med å digitalisere henvisningene som ett eget prosjekt m/egen prosjektgruppe. Prosjektet er en del av ett større program når det gjelder vårt arbeid med etterlevelse/kontroller av folketrygdens stønad på helseområdet.

Men på grunn av mange ulike hensyn som virker inn, vil arbeidet med elektroniske henvisninger/kjeveortopedi fra forvaltningens side ikke kunne få full tyngde før i 2023.

Vi vil , så snart som det er mulig, komme tilbake med nærmere informasjon, inkludert tidsplaner for dette arbeidet.

Dette medfører – selvsagt – at det ikke settes noe krav til elektroniske henvisninger/kjeveortopedi fom. 1. januar 2023.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.