Oppstart i lønnsforhandlingene

Da er det endelig klart for oppstart av årets sentrale lønnsforhandlinger, etter at partene kom til enighet i frontfaget.

Vi håper på et godt oppgjør for alle våre medlemmer.

Etter at noen av tarifformrådene fikk utsatt forhandlingsstart på grunn av streiken, er det nå klart for forhandlingsstart i flere av tariffområdene denne uken.

Tariffområde Spekter mandag 24. april kl. 10.00

Tariffområde stat torsdag 27. april kl. 10.00

Tariffområde KS torsdag 27. april kl. 12.00

Tariffområde Oslo kommune avventer nytt tidspunkt.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.