Kjøpsvilkår for kurs

Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avbestillingsregler og behandling av personopplysninger.

Påmelding

Påmelding er bindende, se nærmere om avmelding nedenfor.
Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.

Avmelding

Ved deltakerens avmelding gjelder følgende om ikke annet fremgår av kursannonsen:

  • Avmelding mer enn fire uker før kursstart gir full refusjon av kursavgiften
  • Avmelding mellom fire uker og én uke før kursstart belastes med et gebyr på 50 % av kursavgiften
  • Avmelding én uke eller mindre før kursstart belastes med 100 % av kursavgiften
  • Ovennevnte betingelser gjelder også dersom kurset har venteliste
  • Påmeldte digitale kurs i sanntid som webinarer, strømming mv., følger de alminnelige vilkår for avmelding
  • Ved sykdomsforfall må deltakeren sende inn legeattest til NTpF for å få refundert avgiften. Bare skriftlig kansellering er gyldig og må meddeles NTpF før kurset eller i løpet av kursdagene.

Kursdokumentasjon/materiell

Kursdokumentasjonen er elektronisk. Kursdokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjonen tilhører Norsk Tannpleierforening og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjonen til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjonen til andre formål enn deltakerens egen bruk.