Laster Arrangementer

Munn- og halskreftforeningen arrangerer den niende utgaven av Munn- og halskreftdagen 16. september på Ullern videregående skole i Oslo. Dette er en nasjonal fagdag for for spesialister, onkologer, sykepleiere, tannleger og andre som jobber med munn- og halskreft.

Det blir et tre-delt program

Del 1 Forskning og brukermedvirkning

Kliniske studier – er Norge stort nok?

Brukermedvirkning

Del 2: Innovativ behandling og seneffekter

Kunstig intelligens i kliniske studier om stråleterapi

Protonterapi og seneffekter

Seneffektpoliklinikken på St. Olav og tverrfaglige team

Samhandling om orale seneffekter

Del 3: Oppfølgning og livskvalitet hos kreftpasienten

Pakkeforløp hjem

HPV og hode- halskreft

Læringsfilmer om livet med munn- og halskreft

 

Mer om programmet, forelesere og dagen kan dere lese om her munnoghalskreftdagen.no/