Helfos brukerundersøkelse 2023

Helfo skal sende ut en spørreundersøkelse 8. mars for å kartlegge helseaktørenes opplevelser av Helfos tjenester. Målet med undersøkelsen er å få kunnskap til å forbedre og videreutvikle Helfos tjenester til helseaktørene.

Undersøkelsen kommer på e-post, fra leverandøren Rambøll Management Consulting, til alle privatpraktiserende behandlere som har avtale med Helfo.

Infoskriv fra Helfo til profesjonsforeningene

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.