Helfos brukerundersøkelse 2023

Helfo skal sende ut en spørreundersøkelse 8. mars for å kartlegge helseaktørenes opplevelser av Helfos tjenester. Målet med undersøkelsen er å få kunnskap til å forbedre og videreutvikle Helfos tjenester til helseaktørene.

Undersøkelsen kommer på e-post, fra leverandøren Rambøll Management Consulting, til alle privatpraktiserende behandlere som har avtale med Helfo.

Infoskriv fra Helfo til profesjonsforeningene

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om