Samfunnsodontologisk forum 2024

Kristiansand

Velkommen til en av de viktigste møteplasser for alle som er opptatt av tannhelsetjenesten i Norge.Årets samfunnsodontologisk forum har som mål å bidra til at tannhelsen finner sin plass innen folkehelsen.

NTpF avd. Finnmark

Lokalavdelingskurs i moderne tannbehandling med maskinell depurasjon og airpolishing. Bli med på et spennende kurs med spesialtannpleier Linda Kjølstadmyr

ISDH Korea

Internasjonalt tannpleiersymposium som arrangeres annethvert år.

Scandinavian Society of Periodontology 2024 meeting

Visby, Godtland ,Sverige

The teamwork of treating the periodontal patient Periodontal disease and treatment trends Thursday 2024-08-22 8.30 -8.45        Welcome speech / Opening address. 8.45 – 10.00    What is new and hot in perio - From the new classification to the three treatment guidelines. Professor Moritz Kebschull - School of Dentistry Birmingham, UK/ Executive Committee EFP […]

TAKO-dagene 2024

Lovisenberg Diakonale sykehus Lovisenberggata 21 G,Oslo,Norge

Oralmotorisk team ved TAKO-senteret inviterer til kurs i oralmotorikk 23. og 24. november i år. Første dag er et basiskurs i munnmotorikk, andre dag så er fagtemaet blant annet respirasjon og hvordan pustemønsteret vårt påvirker orofaciale funksjoner. ​​Målgruppe for kurset er fagpersoner som jobber med barn og voksne med munnmotoriske vansker. Se program for dagen og meld deg på!

Organisasjonssamling

Klekken

Hovedtillitsvalgte, Lokalledere og styret har samling på Klækken