Laster Arrangementer
Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden.

Årets tema 2024 er #gi8minutter

I år oppfordrer verdensdagen for psykisk helse det til å sette av 8 minutter hver dag til å ringe noen du bryr deg om. Det er enklere enn du tror, og betyr mer enn du aner.

Vil du markere dagen finnes det masse tips og ideer med materiell på nettsiden: verdensdagen.no

Gi 8 minutter
Årets kampanje er først og fremst en enkel påminnelse om hvor viktig det er å sette av tid i en hektisk hverdag til å snakke med de du er glad i.

Men hvorfor akkurat 8 minutter?

En studie fra 2021 viste til at korte, regelmessige telefonsamtaler på rundt 10 minutter hadde en betydelig positiv effekt på ensomhet, angst og depresjon.

Å høre stemmen til en du er glad i kan virke regulerende på vanskelige følelser og gjøre det lettere å komme gjennom belastende perioder. Vi har også lettere for å forstå og ha empati for de vi hører stemmen til.

Regelmessige samtaler gjør at vi får trening i å sette ord på hvordan vi har det, som kan styrke relasjonen. Vi har nemlig lettere for å stole på og knytte oss til mennesker som viser sårbarhet.

Vi er mange som sliter med å finne tid til å sjekke innom hverandre i en hektisk hverdag. Vi er også ofte uenige om når det er best å avslutte samtaler. Da er det lett at viktige relasjoner renner ut i sanden. Kanskje det å være enige om en felles tidsramme kan gjøre det lettere å ta kontakt?

For la oss være ærlige. Alle har 8 minutter til overs i løpet av en dag.

En av fem føler at de ikke har noen å vende seg til når de har det vanskelig. Men alle elsker å bli vendt til.

Vi trenger å snakke mer sammen. #gi8minutter

Kilde: verdensdagen.no