Digital veileder om takst 501 fra Helfo

For å gi rett til takst 501 må periodontittbehandlingen være systematisk med sikte på å oppnå infeksjonskontroll.
HELFO sine analyser viser at mange behandlere benytter takst 501 én til to ganger per pasient i løpet av et år. HELFO ser derfor at det kan være behov for veiledning om vilkårene for bruk av taksten.

Hvis du er usikker på vilkårene for å benytte taksten, kan det føre til at pasienten din ikke får oppfylt sin rett til stønad, men du kan også komme til å kreve refusjon for behandling som ikke er stønadsberettiget.
HELFO har laget en egen veileder om takst 501 som skal gjøre det enklere for deg å forstå når du kan benytte denne taksten – og når du ikke kan bruke den.

Det er også utarbeidet en veileder som gir deg oversikt over de mest grunnleggende vilkårene for å kunne kreve refusjon fra Helfo, og hvordan du navigerer i regelverket.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.