EFP Guideline på forebygging av peri-implantitt

Juni 2023 publiserte EFP (European Federation of Periodontology) retningslinjer for forebygging og behandling av peri-implantitt.

Den sier at forebygging av peri-implantitt  skal starte så fort dentale implantater planlegges. 

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.