Svenske TandhygienistDagarna

Gøteborg ,Sverige

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen de både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagarna med föreläsningar, aktuellt vetenskapligt program, dentalutställning och ett högklassigt socialt program. TandhygienistDagarna 2024 kommer att äga rum på Svenska Mässan […]