Norsk Tannpleierforening avd. Vestland

Heldagskurs fysisk og over Teams Tema: Autisme -Hvordan kan tannhelsepersonell møte pasienter med autismespekterdiagnoser? Foredragsholder Hedvig Hjertaker, tannpleier med master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi Tannbehandlingsangst Om pasienter sin opplevelse […]