Tillitsvalgtsamling og lokalleder samling

Oslo

Agenda dag 2 vil være felles for  Lokalledere, hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte i fylkene. I fellesskap vil vi vurdere områder disse kan jobbe sammen på. Dette er del av arbeidet med […]

Webinar: Erosjoner- en oppdatering

Digitalt

NTpF arrangerer i samarbeid med Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, NIOM,  digitalt kurs for medlemmer.Tid: Onsdag 23 november kl. 18.00-20.30Tema:Erosjoner- en oppdateringDiagnostikk-risikoindikatorer og behandling Kurset tar for seg diagnostiske verktøy av […]

kr350

Landsmøte 2023

Trondheim

Landsmøte arrangeres i etterkant av fagkonferansen 2023. Har du forslag til kandidater eller ønsker å stille som kandidat til landsstyret kan du tak kontakt med leder av valgkomiteen: Slavica P. […]