Unios Verneombudskonferanse

For 10. år på rad er Unio glade for kunne invitere verneombud og hovedverneombud til to dagers verneombudskonferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombudsrollen.Nærmere info kommer  fra tillitsvalgtapparatet i Norsk Tannpleierforening12/09/22: Påmeldingen til konferansen er nå åpen.   Unio sin side om verneombudskonferanse

Tillitsvalgtsamling og lokalleder samling

Oslo

Agenda dag 2 vil være felles for  Lokalledere, hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte i fylkene. I fellesskap vil vi vurdere områder disse kan jobbe sammen på. Dette er del av arbeidet med å styrke Tannpleierforeningen og jobben vi gjør overfor medlemmene.   Mer informasjon kommer når datoen nærmer seg.