Norsk Tannpleierforening avd. Vestland

Heldagskurs fysisk og over Teams Tema: Autisme -Hvordan kan tannhelsepersonell møte pasienter med autismespekterdiagnoser? Foredragsholder Hedvig Hjertaker, tannpleier med master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi Tannbehandlingsangst Om pasienter sin opplevelse av smerte hvordan kan pasienter unngå brekninger? Hvordan møte redde pasienter? Foredragsholder pedodontist Maren Lillehaug Agdal   Medlemmer i lokalavdelingen får e-post med nærmere info.

Tillitsvalgtsamling og lokalleder samling

Oslo

Agenda dag 2 vil være felles for  Lokalledere, hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte i fylkene. I fellesskap vil vi vurdere områder disse kan jobbe sammen på. Dette er del av arbeidet med å styrke Tannpleierforeningen og jobben vi gjør overfor medlemmene.   Mer informasjon kommer når datoen nærmer seg.