For arangementskomitèen

Skjemaer og veiledninger til hjelp i arbeidet for å arrangere fagkonferansen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skjema for arrangementskomitedlemmer.

Last ned, fyll ut og sent til post@tannpleier.no, slik at administrasjonen har oversikt over komiteen

Arbeidskalender for arrangementskomiteen

Veileder for NTpF’s årlige fagkonferanse – last ned her

Arrangementsavtale – last ned Word dokument her

Honoraravtale kulturelle innslag – send mail til post@tannpleier.no så får dere den tilsendt