Laster Arrangementer

NTpF arrangerer i samarbeid med Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, NIOM,  digitalt kurs for medlemmer.

Tid: Onsdag 23 november kl. 18.00-20.30Tema:Erosjoner- en oppdateringDiagnostikk-risikoindikatorer og behandling Kurset tar for seg diagnostiske verktøy av dentale erosjoner som kan anvendes ved en klinisk undersøkelse. Videre gjennomgås årsaksfaktorene som kan forårsake slike skader. Og hvordan behandler man syreskader når de først har oppstått? Hvilke forebyggende behandlingsalternativer kan vi tilby pasienter med erosjoner? Hva gjør vi når slike skader har blitt såpass omfattende at de trenger operativ behandling?.       Diagnostikk.       Risiko indikatorer.       Non-operativ og operativ behandlingForedragsholderAida Mulic, PhD, DDSSeniorforsker NIOM  Vi ønsker et fremtidig kontinuerlig faglig samarbeid med NIOM og har derfor gleden av å kunne tilby kurset til introduksjonspris på kr 350,-

Studentmedlemmer betaler 150,-Om NIOMNordisk Institutt for Odontologiske Materialer er et uavhengig nordisk test- og forskningssenter innen dentale materialer. NIOM jobber for trygge og varige dentale materialer, med fokus på pasientsikkerhet. Med moderne laboratorier, 30 ansatte og et tverrfaglig miljø, dekker instituttet de fleste disipliner innen dental materialforskning. NIOM tar imot gjesteforskere hvert år, og holder til i Sognsveien 70, 0855 Oslo.