Laster Arrangementer

Tema for verdens tobakksfrie dag i 2024 er «Beskytt barn for tobakksindustriens innblanding»

Verdens tobakksfrie dag 2024 ønsker WHO å gi en plattform til unge mennesker over hele verden, som oppfordrer regjeringer til å beskytte dem mot tobakksmarkedsføringstaktikker. Tobakksbransjen retter seg mot ungdom for en livslang fortjeneste, og skaper en ny bølge av avhengighet. Barn bruker e-sigaretter i større grad i forhold til voksne i alle regioner, og globalt bruker anslagsvis 37 millioner ungdommer i alderen 13–15 år tobakk.

Til tross for betydelige fremskritt med å redusere tobakksbruk, utgjør fremveksten av e-sigaretter og andre nye tobakks- og nikotinprodukter en alvorlig trussel mot ungdom og tobakkskontroll. Studier viser at e-sigarettbruk øker konvensjonell sigarettbruk, spesielt blant ikke-røykende ungdom, med nesten tre ganger.

Kilde: WHO

På Helse Norge, FHI og Helsedirektoratet finner du informasjon om røykeslutt.