Laster Arrangementer

Kjære kollegaer og venner,

NFH norsk seksjon (nordisk forening for funksjonshemmede og oral helse) har gleden av å invitere til kurs 30. august – 1. september 2023. Kongressen vil bli holdt på Clarion Hotell Oslo. Programmet omhandler hvordan tannhelseteamet kan avdekke omsorgssvikt og seksuelle overgrep, samt tannbehandling hos de med spesielle behov. Vi har fått med oss velkjente foredragsholdere fra både inn- og utland. Kurset passer for alle yrkesgrupper i tannhelseteamet, både for dere som jobber i offentlig sektor og i privat sektor. Meld deg på her. 

Sneakpeak på programmet:

– «Disclosing sexual abuse – The importance of talking with children»

Linda Renate Kvalvik

– «Coping After Sexual Abuse: In Everyday Life and in the Dental Chair»

Ingar Tangvik Hvalvik og Martin Hristov

– «The Dental Team and Children Referred to Child Advocacy Centres and Child Welfare Services”

Anne Rønneberg og Julie Toft

– «Long Term Oral and Dental Complications After Young Age Cancer»

Kristin Eidal Tanem

– «Autism Spectrum Disorders, Barriers to Care»

Wendy Bellis

Vi gleder oss til kurs og håper mange vil være med.

Early Bird til 15. mai 2023.

Påmeldingsfrist 1. juli.

For mer informasjon og fullt program, se lenke:

https://www.nfh-nordic2023.com/