Laster Arrangementer

Oralmotorisk team ved TAKO-senteret inviterer til kurs i oralmotorikk 23. og 24. november i år. Første dag er et basiskurs i munnmotorikk, andre dag så er fagtemaet blant annet respirasjon og hvordan pustemønsteret vårt påvirker orofaciale funksjoner. ​​ Se program for dagen og meld deg på!

Målgruppe for arrangementet er fagpersoner som jobber med barn og voksne med munnmotoriske vansker.