Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Håndhygienedagen

mai 5

Årets tema: Hanske bare når det trengs!

Man har de siste årene sett en sterk økning i bruk av rene engangshansker i helsetjenesten, og da spesielt i situasjoner hvor det ikke er behov for hansker.

Overforbruk og feil bruk fører til:

  • redusert etterlevelse av håndhygiene og økt risiko for smitteoverføring
  • økt forekomst av hudirritasjon på hender
  • økte kostnader
  • økt belastning på miljøet

Overforbruket av hansker i den norske helsetjenesten, hansker som benyttes uten at det er behov for det, er estimert til å utgjøre 70 millioner hansker HVERT ÅR! Det tilsvarer 490 ekstra tonn plast som kastets i restavfallet. Hvert år. 

Denne praksisen er det på høy tid å få gjort noe med!

Bruk av hansker, og da spesielt miljøbelastningen ved unødvendig bruk, er derfor valgt som tema for markeringen av 5. mai 2024

Vi kaster hansken – tar dere utfordringen?

Overforbruk av hansker – omfang og miljøbelastning 

Basert på tall fra sykehusinnkjøp ble det før pandemien årlig benyttet rundt 104 millioner medisinske engangshansker av lateks og nitril ved norske sykehus, og 200 millioner i kommunehelsetjenesten.  

Totalt kan man da grovt estimere et samlet forbruk på 300 millioner lateks og nirtilhansker (vinylhansker og sterile hansker er ikke tatt med i regnskapet). Dette tilsvarer 2100 tonn medisinske engangshansker i restavfallet. Hvert år. 

Ulike studier viser et overforbruk av hansker mellom 24 og 59 prosent.1-4 Med overforbruk menes  hansker som benyttes i situasjoner hvor det ikke er nødvendig eller anbefalt. Ved et forbruk på 300 millioner vil et 30% overforbruk tilsvare 70 millioner hansker. Det tilsvarer 490 ekstra tonn plast som kastets i restavfallet. Hvert år. Uten at det er nødvendig. 

Link til mer om årets tema på FHI sine sider.

Detaljer

Dato:
mai 5
Kategori for Arrangement:
Arrangement Tags:
Hjemmeside:
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/