Folkehelserådgiver 100% fast stilling – Tannhelsetjenesten, Agder fylkeskommune

Utadrettet forebyggende og helsefremmende arbeid utføres i hovedsak av våre tannpleiere. For å styrke vår tilnærming til fylkets 25 kommuner, ønsker vi å ansette en rådgiver med kunnskap og innsikt i hvordan kommunene er organisert og fungerer. Stillingen krever nært og utstrakt samarbeid med virksomhetens klinikkledere, våre tannpleiere og medarbeidere for øvrig. Sammen skal vi bygge opp en god og enhetlig samarbeidsstruktur med kommunene. Les mer om stillingen og søk her.

Andre innlegg

Unio-fellesskapet har i samarbeid med Arbeidstilsynet laget en e-læring for godt arbeidsmiljøarbeid for tillitsvalgte. E-læringen skal gjøre tillitsvalgte tryggere i
Verneombudsprisen 2022 tildeles Hilde Fylling, nasjonalt hovedverneombud for rettssubjektet Den norske kirke
TAKO-posten er laget for å hjelpe deg med å finne informasjon om orale helse hos personer som har en sjelden