Doktorstipendiat i samfunn og helse/munnhelse i et helsefremmende perspektiv

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra januar 2023 ledig 100% stilling som doktorstipendiat innenfor samfunn og helse /munnhelse i et helsefremmende perspektiv.

Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, og nærmeste overordnede er Liv H. Ausland. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.

Ansettelsen skjer for en periode på tre år og inkluderer gjennomføring av fakultetets forskerutdanning

Om doktorgradsprosjektet

Dette PhD-prosjektet vil knyttes til prosjektet «Helsekompetanse og munnhelsekunnskap i helse- og omsorgstjenesten». Flere studier har vist at mange pasienter i hjemmetjeneste og på sykehjem ikke har forutsetninger for å ivareta egen munnhelse og at de ikke mottar tilstrekkelig hjelp fra personalet til å opprettholde en adekvat munnhelse. Erfaring fra Den offentlige tannhelsetjenesten viser at det er vanskelig å samle personalet til opplæring i en travel arbeidshverdag. Derfor ønsker vi å utvikle en e-læringsmodul slik at opplæringen kan gjennomføres på tidspunkt som passer både arbeidsgiver og arbeidstaker, at flere gjennomfører opplæringen og at helsekompetansen i tjenestene vil økes og at brukerne dermed får bedre hjelp til å ivareta munnhelsen.

Andre innlegg

Unio-fellesskapet har i samarbeid med Arbeidstilsynet laget en e-læring for godt arbeidsmiljøarbeid for tillitsvalgte. E-læringen skal gjøre tillitsvalgte tryggere i
Verneombudsprisen 2022 tildeles Hilde Fylling, nasjonalt hovedverneombud for rettssubjektet Den norske kirke
TAKO-posten er laget for å hjelpe deg med å finne informasjon om orale helse hos personer som har en sjelden