Associate professor/Associate Teaching professor/Assistant professor in Dental care

50 % stilling undervisningsstilling ved Høgskolen i Innlandet.
Søknadsfrist 14. oktober 2022

Høyskolen i Innlandet

Andre innlegg

Rapport fra innspillsmøtene til reformen i høst er klar. Rapporten oppsummerer analyser innspillene fra fire regionale dialogmøter i gjennomført i